Gravat a l'Àcid en Plaques

Gravat en àcid sobre llautó, Bronze o inoxidable

a) Introducció al gravat àcid:

L’art del gravat àcid és una tècnica mil·lenària que ha estat utilitzada per plasmar dissenys i patrons en diversos materials, com el llautó i l’acer inoxidable. En aquest article, descobrirem els secrets darrere d’aquesta fascinant tècnica i aprendrem com crear impressionants gravats sobre superfícies metàl·liques.

b) Pas a pas del procés de gravat:

 

1.Preparació del disseny:

Abans de començar el gravat, és crucial tenir un disseny clar en ment. Els gravats àcids poden variar des de patrons intrincats fins a il·lustracions detallades.

2.Selecció del material i eines:

El següent pas és triar el material adequat per al gravat. Tant el llautó com l’acer inoxidable són ideals degut a la seva durabilitat i resistència. A més, requerirem les següents eines:

3.Materials i eines:

Plaques de llautó o inoxidable
Paper de transferència per dibuixar el disseny a la placa
Llapis de punta fina per transferir el disseny
Resina per cobrir les àrees que no seran gravades
Àcid nítric o fèrric per gravar
Guants i ulleres de protecció per a la seguretat
Transferència del disseny:
Amb el disseny en paper, utilitzarem un llapis de punta fina per traçar el patró a la placa de llautó o acer inoxidable. Aquest pas requerirà paciència i precisió per assegurar que el disseny es reprodueixi amb exactitud.

4.Protecció d’àrees no gravades:

Per evitar que l’àcid afecti les àrees no desitjades de la placa, aplicarem una resina especial sobre elles. Això garantirà que només les àrees seleccionades siguin gravades.

5.Gravat àcid:

És el moment més emocionant i delicat del procés. Amb guants i ulleres de protecció posades, aplicarem l’àcid nítric o fèrric sobre la placa. L’àcid reaccionarà amb el metall exposat, creant ranures que formaran el disseny.

6.Control i temps:

El temps d’exposició de l’àcid ha de ser controlat meticulosament, ja que determinarà la profunditat del gravat. Un gravat més llarg produirà ranures més profundes, mentre que un més curt crearà detalls més subtils.

7.Neteja i acabat:

Un cop s’ha aconseguit el gravat desitjat, aturarem l’acció de l’àcid rentant la placa amb cura. Després, eliminarem la resina i netejarem la superfície per revelar el gravat acabat.

Ara que hem explorat el procés de gravat àcid sobre llautó o inoxidable, queda de manifest que la combinació d’art i química en aquesta tècnica proporciona oportunitats il·limitades per a la creativitat i l’expressió artística.